top of page
 • Mitä Wifi verkon suojausta HandEyeHOME -laitteet käyttää?
  HandEyeHOME -laitteet tukevat tällä hetkellä WPA2-salausta.
 • Kuinka HandEyeHOME laite otetaan käyttöön?
  Asennusvideot löydät menuvalikosta HandEyeHome tuotteet ja sieltä Asennusohjeet. Jos käytät HandEyeHOME sovellusta: 1. Käynnistä laite 2a. Varmista, että laite on asetustilassa (vihreä valo palaa kiinteästi). Jos vihreä valo ei pala tai vilkkuu hitaasti noin kerran viidessä sekunnissa siirry kohtaan 2b. 2b. Kytke laite asetustilaan painamalla USB-latausliittimen vieressä olevaa asetuskytkintä noin 6 sekuntia. Laitteen vihreä valo syttyy ja jää palamaan. Huom. tarvitset paperiliittimen kärjen tai vastaavan kytkimen painamiseen. 3. Lataa tarvittaessa HandEyeHome sovellus ja käynnistä se. 4. Tee kielivalinta, jos sovellus kysyy sitä. 5. Jos olet sovelluksen päävalikossa, valitse sieltä Lisää laite 6. Ota kuva laitteen QR koodista 7. Jos sovellus pyytää sinua luomaan tunnukset niin luo ne tai kirjaudu sisään olemassa olevilla tunnuksilla, jos olet luonut ne jo aiemmin. 8. Anna WIFI-verkon tiedot, johon haluat laitteen liittyvän paina Liitä verkkoon 9. Kun laite kytkeytyy verkkoon sen vihreä tilavalo sammuu. Jos valo jää vihreäksi tai jää vilkkumaan hitaasti 5 sekunnin välein, niin WIFI-tiedoissa oli todennäköiseti virhe. Palaa silloin kohtaan 2. 10. Sovellus vie laitenäkymään Jos käytät tietokoneen/puhelimen selainta: 1. Käynnistä laite 2a. Varmista, että laite on asetustilassa (vihreä valo palaa kiinteästi). Jos vihreä valo ei pala tai vilkkuu hitaasti noin kerran viidessä sekunnissa siirry kohtaan 2b. 2b. Kytke laite asetustilaan painamalla USB-latausliittimen vieressä olevaa asetuskytkintä noin 6 sekuntia niin että vihreä valo syttyy ja jää palamaan. Huom. tarvitset paperiliittimen kärjen tai vastaavan kytkimen painamiseen. 3. Liity laitteen WIFI verkkoon: ssid: mnt-xxxxxxxx psk: 1234567890 4. Avaa selain ja mene osoitteeseen: http://172.24.1.1 5. Laitteen asetussivu avautuu selaimessa. 6. Anna WIFI-verkon tiedot, johon haluat laitteen liittyvän ja paina Save 7. Kun laite kytkeytyy verkkoon sen vihreä tilavalo sammuu. Jos valo jää vihreäksi tai jää vilkkumaan hitaasti 5 sekunnin välein, niin WIFI-tiedoissa oli todennäköiseti virhe. Palaa silloin kohtaan 2. 8. Selain vie kirjautumissivulle 9. Luo käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään 10. Selain vie laitenäkymään.
 • Kuinka valita oikea lämpöpumppumalli listasta?
  Lämpöpumppumallin valinta alkaa kaukosäädin näkymästä painamalla "Valitse lämpöpumppu" -linkkiä. Se avaa luettelon käytettävissä olevista lämpöpumppumalleista. Voit etsiä omaa malliasi kirjoittamalla lämpöpumppusi valmistajan hakukenttään lyhentääksesi luetteloa. Vaihe 1: Testaa mikä esitallennettu komentojoukko sopii pumpumallillesi. Painamalla "Kokeile kaikkia" palvelu askeltaa luetteloa yksi kerrallaan ja kysyy jokaisen komennon jälkeen, tunnistiko pumppusi komennon. Jos kuulit lämpöpumpun lähettävän piippaus -äänen, voit vahvistaa valinnan ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Vaihe 2: Kun pumpun valinta on vahvistettu, yritä lähettää komentoja lämpöpumpullesi HandEyeHOME IR -laitteella. Käynnistä ja sammuta se erilaisilla lämpötila- ja moodiasetuksilla (esim. + 22C HEAT, +22 COOL). Jos lämpöpumppusi toimii kaikkien näiden komentojen kanssa, olet valinnut oikean mallin. Muussa tapauksessa palaa vaiheeseen 1 jatkaaksesi seuraavan mallin kokeilemista luettelosta.
 • Kuinka saada hälytysviestit?
  Ennen kuin voit vastaanottaa hälytysilmoituksia sähköpostiisi, sinun on vahvistettava oma sähköpostiosoitteesi. 1. Avaa valikko "Omat tiedot" 2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi Yhteyssähköposti-kenttään 3. Paina "Tallenna" -painiketta 4. Paina "Vahvista" -painiketta 5. Avaa sähköpostilaatikkosi 6. Painaa HandEyeHOME palvelun lähettämässa viestissä olevaa vahvistuslinkkiä vahvistaaksesi sähköpostiosoitteesi Tämän jalket olet valmis vastaanottamaan hälytysilmoitukseia. Jos haluat muuttaa hälytysten kohdesähköpostiosoitetta, kirjoita uusi sähköpostiosoite Yhteysosoite -kenttään ja tallenna ja vahvista sitten se uudelleen.
 • Kuinka siirtää laitte toiseen WIFI verkkoon?
  Voit muuttaa HandEyeHOME-laitteiden WIFI-asetuksia seuraavalla tavalla: 1. Kytke laitteeseen virta 2. Paina "Mode-painiketta" yli 5 sekunnin ajan. Vihreän LEDin on oltava jatkuvasti päällä. 3. Skannaa QR-koodi HandEyeHOME-sovelluksella tai yhdistä selain laitteen tukiasemaan (verkon SSID: mnt -________, salasana: 1234567890) ja avaa selain osoitteeseen 172.24.1.1 4. Lisää uudet WIFI-verkon tunnistetiedot syöttökenttään ja tallenna ne 5. Laite tallentaa WIFI-tiedot ja muodostaa yhteyden uuteen verkkoon
 • Voiko laitteen siirtää jonkun toisen tilin alle?
  Kyllä, laite on mahdollista siirtää toiseen tilin alle. Ensin sinun on poistettava laite nykyisestä tilistä ja sen jälkeen voit liittää sen uuteen. Vaiheet tämän tekemiseen 1. Avaa laitteen asetusnäkymä 2. Paina "Roskakori" -symbolia ja vahvista poisto 3. Paina laitteen "Mode-painiketta" yli 5 sekunnin ajan, jotta vihreä led on päällä 4. Skannaa QR-koodi HandEyeHOME-sovelluksella laitteen pohjaslta 5. Kirjaudu halutulle tilille tai luo uusi tili 6. Syötä WIFI-käyttäjätiedot ja tallenna ne 7. Laite yhdistetään uuteen tiliin
 • Miksi hälytysviestit eivät näy gmailin postilaatikossa?
  Gmail voi tulkita HandEyeHOME kameralaiteelta tulevat hälytysviestit turvattomiksi ja suodatta ne pois. Tällöin käyttäjän tulee muuttaa gmailin asetuksia ja sallia "Vähemmän turvallisten sovellusten käyttöoikeus". Tämän jälkeen hälytysviestit pääsevät äpi sähköpostiin.
 • What Wifi network ecryption method does HandEyeHOME devices use?
  HandEyeHOME devices currently support WPA2 encryption.
 • How do I set up my HandEyeHOME device?
  Please check also instructions videos under menu HandEyeHome products and its submenu Installation guides. Usage with app: 1. Switch on the device 2a. Make sure the device is in setup mode (green light is constantly ON). If green light is OFF or blinks slowly about every 5 seconds, please go to step 2b. 2b. Activate setup mode by pressing the setup button next to USB charging port for about 6 seconds until the green light goes ON and stays ON. Note that you need to use the tip of a paper clip or similar to press the mode button. 3. Download the HandEyeHome application 4. Select language, if the application asks for it. 5. If you are in the main menu of the application, choose ADD DEVICE 6. Take a picture of device’s QR code. You find it on the backside of the device. 7. If the application asks you to create an account, please do that or Log In, if you have an existing account already. 8. Enter the WIFI-network credentials to which you want the device to connect to and click CONNECT TO WIFI 9. When the device connects to the network, the green status light goes OFF. If the light stays ON or remains blinking slowly every 5 seconds it is propable that the WIFI credentials were wrong. In that case, please go back to step 2. 10. The app takes you to the device view Usage with browser: 1. Switch on the device 2a. Make sure the device is in setup mode (green light is constantly ON). If green light is OFF or blinks slowly about every 5 seconds, please go to step 2b. 2b. Activate setup mode by pressing the setup button next to USB charging port for about 6 seconds until the green light goes ON and stays ON. Note that you need to use the tip of a paper clip or similar to press the button. 3. Join the WiFi network on your device: ssid: mnt-xxxxxxxx psk: 1234567890 4. Open browser and go to: http://172.24.1.1 5. The device WIFI settings page opens in browser. 6. Enter the WIFI-network credentials to which you want the device to connect to and click SAVE 7. When the device connects to the network, the green status light goes OFF. If the light stays ON or remains blinking slowly every 5 seconds it is propable that the WIFI credentials were wrong. In that case, please go back to step 2. 8. The sign-in page opens 9. Create user account or sign in to the service 10. The browser takes you to the device list view.
 • How to selected correct air to air heatpump from the list?
  Pump model selection starts in the remote controller view by pressing "Select heatpump" link. It opens a list of available heatpump models. You can search your own pump by typing to the search field your heatpump's manufacturer to reduce the list shorter. Step 1: Test which one of the prerecorded commandset fits to your pump model. By pressing "Try all" the service will step down the list one by one and ask efter each command sending whether your pump regognized the command. It you heard the piip sound coming from your heat pump you can confirm the selection and go to next step. Step 2: After selection of the pump is confirmed, try to send commands to your heatpump with the HandEyeHOME IR device. Start and stop it with various temperature and mode settings (e.g. +22C HEAT, +22 COOL ). If your heatpump works with all these commands you have selected the right model. Otherwise go back to step 1 to continue to test next model in the list.
 • How to enable email notification for the alarms?
  Before you are able to receive any alarm notification to your email, you need to confirm your email address. 1. Open the menu "My information" 2. Type your email address to the "Contact email address" field 3. Click "Save" button 4. Click "Confirm" button 5. Open your email inbox 6. Click the confirmation link to verify the email address Then all set to receive alarm notifications. If you want to chnange the destination email for the alarms, just type new email address to the "Contact email address" field and then save and confirm it again.
 • How to change the WIFI network to which the device is connected to?
  You can change the HandEyeHOME devices' WIFI settings with the following sequence: Power ON the device Press "Mode button" for more than 5 sec. The green LED should be constant ON. Scan the QR code with HandEyeHOME app or connect browser to the device access point (network SSID: mnt-________, password: 1234567890) and browse to address 172.24.1.1 Insert new WIFI network credentials to the input field and save them Device stores the WIFI info and reconnect to the new network
 • Is it possible to move the HandEyeHOME device under new account?
  Yes, it is possible to move device to under another account. First you need to remove the device from the current account and after that you are able to connect bind it to new one. Steps to do this 1. Open device setting view 2. Press "Trash can" symbol and confirm removal 3. Press device's "Mode button" for more that 5 sec so that green led is ON 4. Scan QR code with HandEyeHOME app from the back side of the device 5. Login to preferred account or create new account 6. Input WIFI credentials and save them 7. Device will be connected to the new account
 • Why do not alarm messages appear in my Gmail inbox?
  Gmail can interpret and filter out alarm messages from HandEyeHOME camera device. In this case, the user will need to change their Gmail settings and allow "Less secure applications access". After that, the alert messages will be sent to the email.
bottom of page